Anasayfa / AşkSevgibaglama / Kuran’ı Kerim de Büyü
Yasaklar Dualar ve İbadetlerde
Yasaklar Dualar ve İbadetlerde

Kuran’ı Kerim de Büyü

Kuran’ı Kerim de Büyü
Kuran’ı Kerim de Büyü

Kuran’ı Kerim de Büyü

Tuttular da Süleyman mülküne değin iblislerin uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Oysa Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o iblisler kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi “biz   ancak ve ancak sizi tecrübe etmek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!” demeden kimseye birşey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Ama Allah’ın onayı olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi.

 

Ayette Allah şöyle anlamlandırdı : “Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan bahşimi hatırla! Hani seni Rûhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile onurlandırmıştım . Beşikte ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’ile taçlandırdım. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları’na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: “Bu ancak apaçık bir sihirdir” dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum.

incele

Medyum ve Medyumluğun karaneleri

Medyum ve Medyumluğun karaneleri Eğitim Yolları

Aşağıda Medyum adıyla anılan sıfat Hamayıl hocası ,Cinci Hüddam hoca veya Ladün hocası yerine kullanılmaktadır.Medyum …

Bir cevap yazın