medyum omer büyü baglama sevgiliyi geri döndürme duaları Cinlerin varlığını isbat eden deliller naklidir; akli değildir. – Medyum ömerin Kuyum Müşterilerine armağanıdır
anasayfa / astroloji / Cinlerin varlığını isbat eden deliller naklidir; akli değildir.

Cinlerin varlığını isbat eden deliller naklidir; akli değildir.

Hemedanlı Kadı Abdül-Cebbar bin Ahmed der ki:

         Cinlerin varlığını isbat eden deliller naklidir; akli değildir.

         Çünkü gözle görülmeyen cisimlerin var olduklarını akıl isbat edemez.

         Bir şeyin başka bir şey’e delalet edebilmesi için, o şey ile,- fiilin faili ile olan münasebeti gibi –bir münasebet bulunması gerekir.

         Bir işin meydana gelmesi, nasıl ki o işin failine ve o failin güçlü, bilgili, görücü ve duyucu olmasına delalet ediyorsa, bununda öyle olması lazım gelmektedir..

         Sonra Cin’in zoraki bilinmesi de icab etmez! Görmüyor musun; aklı başında olan filozoflar bile bu babta görüş ayrılığına düşmüşlerdir:

         Bir kısmı, Cin’in varlığına kail olurken; diğer bir kısmı da inkar yolunu seçmiştir…Oysa onların hemen hepisi aklı başında kimselerdir.

         Şu halde Cin’in varlığı zoraki bilinmesi lazım gelen hususlardan olsaydı ihtilafa düşmezlerdi…Hatta varlığında en ufak bir şüpheye bile kapılmazlardı.

         Hiçbir filozof ve aklı başında olan kimsenin, yerin altında, göğün de üstünde bulunduğunu inkar ettiği görülmüş müdür? Hayır! Çünkü bunlar bilbedaha bilinen hususlardandır.. Onun için onlar bunda anlaşmazlığa düşmemişlerdir.

         Hiç kimse onları bu hususta şüpheye düşürebilir mi, veyahut başka bir tabirle hiçbir bilgin onları bu babta yanıltabilir mi? Demek ki Cin’in varlığı bizzarure sabit değildir! Aklı başında olanların onun varlığında görüş ayrılığına düşmeleri, Cin’in bizzarure var olduğunun bilinmesine imkan tanımamaktadır.Tabi bu onun fikridir.Halbuki onların varlıklarına delalet eden o kadar çok ayet ve hadis vardır ki, bir bir anlatmak için yerimiz kafi gelmemektedir.

hakkında admin

tekrar kontrol et

Dualar neden Kabul Olmaz

Dünyanın çalışıp çabalanacak bir tarla hükmünde olduğunu, iyi veya kötü mahsûlün de âhiret hasadında alınacağını …

Bir cevap yazın