medyum omer büyü baglama sevgiliyi geri döndürme duaları Dinler ‘den önce Tarihte Büyü 5.500 yıl – Medyum ömerin Kuyum Müşterilerine armağanıdır
anasayfa / Genel / Dinler ‘den önce Tarihte Büyü 5.500 yıl

Dinler ‘den önce Tarihte Büyü 5.500 yıl

ARKEOLOJİ BÜYÜ

Caroline Tully tarafından. yazılan Yazıttan edinilen bilği Dinler Tarihin’den önce Büyü

Büyü, eski Akdeniz uygulamalarına atıfta bulunulduğunda çeşitli anlamlara gelebilecek oldukça genel bir terimdir. Doğaüstü güçleri kontrol etme ve güçlerini belirli bir sona doğru yönlendirme girişimlerinden resmi bir kültüre ait bağlam dışında yapılan özel ritüellere kadar uzanan faaliyetleri kapsayabilir. Büyü, karizmatik mucizevi işçilerin faaliyetlerini, ilahi olanın doğası ile ilgili doğrudan vahiy arayışını tanımlayabilir ve aynı zamanda yasadışı bir ritüel iddiasını uygulayıcıyı marjinalize etmek için tasarlanmış bir suçlama olarak kullanılabilir. Bu makalede “büyü”, maddi sonuçlar elde etmek için tasarlanmış büyülerin içeriğini ve performansını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu tür pratik büyülerde, maddi başarıya ulaşmak için bir tür teknoloji olarak düşünülebilecek bileşenler olarak kelimeler ve yazı kullanılmıştır. Bu bağlamda sözler ve yazı önemliydi çünkü zorlamak için ruh halleri veya tanrılar gibi güçlerle iletişim kurmaya alışkınlardı ve dünyada değişim yapmak için yetenekli ve sorumlu oldukları düşünüldü. Bu varlıklarla iletişim araçlarının yanı sıra, hem sözlü hem de yazılı kelimelerin, doğası gereği doğuştan gelen bir güç nedeniyle kendi içinde etkili olduğu düşünülmüştür. Akkor biçimindeki sözlü kelimeler, gerçek ya da sahte yabancı diller, doğaüstü varlıklar tarafından anlaşıldığı düşünülen gizli diller, görünüşte anlamsız ünlü harflere göre anlaşıldığı düşünülen gizli diller ve gerçekliği tezahür ettirme yetkisine sahip olduğuna inanılan sözcükler eskilerin ana bileşenleridir. büyü. Yunanca, Latince, hiyeroglif, Demotik ve Kıpti Mısırlı, çözülemeyen zincirler şeklinde yazma, büyülerde, doğaüstü varlıklar olan gerçekliğin “motorlarına” aktarılan yazılı direktifler olarak kullanılmıştır. Yazma ayrıca ritüelin konuşmasını, ikonografik büyü ve muska içine yerleştirilen görsel bir kapasitede ve el kitaplarında büyülü cürufun iletilmesinde yönlendirmek, kaydetmek veya sürekli olarak iletmek için de kullanılmıştır.

Yaygın okuma yazma bilmeyen bir dönemde, klasik ve Helenistik Yunanistan’da, ilk yüzyıl Roma’sındaki tapınak görevlisi ya da Roma Mısır’ında “rahip ya da“ sihirbaz ”gibi profesyonel ritüel uzmanların okuryazar yazarlarının çıkarları oldu. kelime ve yazı bilgisi, başarı teknolojisinin etkin kullanımı için çok önemliydi. Büyünün, özel kelimelerin kesin bir şekilde duyurulması ve harf-anlam ve yapım gizemlerinin işe yaradığı fikri, bilgisiz uzmana bağlı olarak okuma yazma bilmeyen sihir tüketicisini terk etti. Yazma, gerçek dilde ustalığa sahip olma, ezoterik anlamları ve doğru alfabenin doğru telaffuz edilmesinin yanı sıra yazılı gizli sihirli formüllere erişim bilgisine sahip olmanın gerçek mekaniğini anlamak, Profesyonel sihirli uygulayıcıların bir uzmanlık, yetenek ve yetkinlik havası sürdürmelerini sağlamak için hayati önem taşıyordu. Eski büyüde sözlerin ve yazıların nasıl kullanıldığını araştırmak için, bu makale edebiyat, defiksion ve Yunanca papiristen sözlü, yazılı ve resimli büyü örneklerine odaklanacaktır. Kanıtların incelenmesi, sözlerin ve yazmanın, sihirbazı, insanlığın bir denizindeki kaderin heveslerine maruz kalan bir yeterlilik kaynağı olarak tanımladığı sonucuna yol açacaktır.

Yazının gelişimine önce, büyülü eylemler belki Aeschylus’ ‘Eumenides’ söylenen lanet benzer bir biçimde, (Çizgiler 305-414) konuşulan olurdu: 

Şimdi sunak tarafından 

Mağduru Üzeri 

bizim ritüeli için Olgun, 

bu büyü söyle : 

Müziksiz bir şarkı, 

Duyularda bir kılıç 

, Kalbinde bir fırtına 

ve beyinde ateş; 

Kürklülerin bir harikası 

Sebebi felç etmek için, 

Terörle dolu bir melodi 

, Ruhun içinde bir kuraklık! 

ve Homer’in “Odyssey” 

sindeki iyileştirici cazibesi (19. 457-59) .: Autolykos’un sevgili oğulları, ona eğilmekle meşguldü 

ve anlayışla görkemli 

tanrıça Odysseus’un yarasını sardılar ve bunun üzerine şarkı söylemeye başladılar .

kara kan kaldı, ve sonra 

sevdikleri babasının evine geri döndü .

Erken yazılan kurşun laneti tabletleri, defixionlar, beşinci – dördüncü yüzyıllardan BCE genellikle yalnızca hedeflenen hedefin adını içeriyordu, büyünün geri kalanı muhtemelen sözlü olarak gerçekleştirildi. Atina’nın 3. yüzyıldan kalma olan Atina Agorası’nda bulunanlar gibi daha sonraki yüzyıllardan örnekler, yazıtın artık sihrin daha önemli bir yönü olarak kabul edildiğini gösteren daha fazla yazı içerme eğilimindeydi. MÖ 2. yy ile MS 5. yy arasında tarihlenen malzemeyi içeren “Yunan Büyülü Papiryası” gibi sihirli bir formülden elde edilen kanıtlar, dilin sözlü, kutsal ve ikonografik öğelerinin genellikle bir ritüel içinde birleştirildiğini göstermektedir. Ayinlerde konuşulan kelimeler çeşitli biçimlerde olur. Büyüyü güçlendirmek için doğaüstü yardımlarını ödünç vermek için bir veya birkaç ruh veya tanrı ritüeline katılmasının istendiği dualar var. Kelimeler, bir büyünün hedefinin onlara hakaret ettiğini söyleyerek ilahiyi kızdırmak ve motive etmek için tasarlanmış bir teknik olan diabola’da aldatıcı bir şekilde kullanılır. Historiolae, ya da ritüel bir bağlamdaki okuma, genellikle iyileştirici bir mitolojik emsal düşüncesi olan ve dolayısıyla mevcut durumu etkileyen bir şifa büyüsü, kutsal hikayelerin anlatılmasının maddi gerçekliği etkileyebileceği fikrinin örnekleridir.

Doğru şekilde konuşulan ünlüler, sihirli ritüelleri daha kesin hale getirdi. Görünüşte anlaşılmaz bir şekilde ünlü-tezahürat dizelerinin kozmosun ya da tanrıların kendi öğelerini yansıtan içsel bir güç nedeniyle etkili oldukları düşünülüyordu. Yazılı ünlüler bile yaladı ya da yenildi, güçleri buydu. Ayrıca, kareler, üçgenler, kanatlar veya elmaslar gibi desenler halinde düzenlenmiş olarak görsel imgelemeyle birleştirildiler; bunlar, hali hazırda güçlü doğalarına ikonografik güç katmış olabilir. Kelimeler ve yazı aynı zamanda Yunanca papirya boyunca ortaya çıkan ve genellikle tıpkı Roma spekülasyonlarında görülen Yunanca papirya boyunca ortaya çıkan tercüme edilemeyen kelimeler olan, magicae kelimelerinin bileşenleridir. Voces magicae, doğaüstü varlıklar tarafından anlaşılan ilahi bir dil olarak kabul edilmiş olabilir. Ayrıca, tanrıların gizli isimleri olduğu, bilgisi onları zorlayan ve hatta gerçek yabancı ilahi isimler içerdiği düşünüldü. Yabancı dillerin büyücünün kendi dilinden daha güçlü olduğu düşünülüyordu. Yunanca’nın defixionlarda, başlangıçta basitçe isyancının dili olarak kullanılması, zamanla etkinlikleri için gerekli olduğu düşünülmektedir.

Antik sihirde yazı, kesinlik elde etmenin bir yolu olduğu defixionların yazıtı gibi amaçlar için kullanılmıştır. Bir mağdurun annelik soyunun yazılması, onları, çağrılan güçlere tanıttı ve istenen etkilerin yazılı bir açıklaması, isteği bir kerede vokal hecede söylemekten daha resmi bir yönerge gibi görünüyordu. Bir büyünün içeriği, çeşitli özel şekillerde yazılabilir. İsimler karıştırılmış, muhtemelen similia similibus formülü yoluyla muhtemelen hedefi karıştırmak için tasarlanan ikna edici bir benzetme olarak çalışmaktadır. Defixionlar üzerinde kullanılan palindromlarda, baş aşağı, ters çevrilmiş, spiral veya boustrophedon’un (bir tarlayı sürerken yapılan ileri-geri desen) yazılması, hedefin buna uygun olarak hareket etmesini sağlamayı amaçlamış olabilir. Efesia grammata gibi kelimeler, Efes’teki Artemis kült heykelinin kült heykelindeki bir yazıttan türetildiği söylenen ve tercüme edilemeyecek altı sözde olmayan bir grubun, mıkıka ustalarının öncüsü olabileceği düşünülen, doğuştan gelen bir güce sahip oldukları düşünülmüş bedensel tılsımlar olarak vücutta. Yazılı meslekler magikaları, sihirli papirya boyunca, defixionlar, apotropaik lameller ve yazıtlı taşlar üzerinde ortaya çıkmıştır. Bilinen herhangi bir alfabede belirgin bir kaynağı bulunmayan ancak yıldız desenleriyle ilişkilendirilebilecek bir tür “yazı” olan Charakteres, aynı zamanda sihirli formüllerin metinlerinde de ortaya çıkar. Her ne kadar meslekler magicae büyülü bir dili temsil etmek için tasarlanmış olsa da, charakterler doğaüstü güçler tarafından anlaşılan aşkın bir alfabe olarak görülmüş olabilir. Charakteres, ikonografik üzerinde yükselir ve Mısır hiyeroglifleri gibi olabilir. kendi içlerinde güçlü olarak kabul edildi. Görsel kapasitelerinde, sarkıtlar, “Seth” tabletlerde at başı figürün ayağında görüldüğü gibi, açık figüratif çizimlerin bile bir parçasını oluşturur. Yazma, ouroboros yılanı gibi imgelerle birleştirildi ve ayrıca Louvre bebeğine eşlik eden yazılı kurşun laneti tableti gibi üç boyutlu “vudu” bebekleri ve hem zencefilli kurabiye adam defixio hem de Mnesimachos bebeği ve tabutuyla birlikte kullanıldı. bunların tanımlayıcı yazıtları vardır.

Son olarak, büyülerin konuşulan içeriğinin, gerçek veya imgelenmiş bir yazı dilinin ve bir tür görsel imgenin önemli bir parçası olmasının yanı sıra, karmaşık büyülü irfanın, formüllerin ve tariflerin kaydedilmesinde ve aktarılmasında yazım önemliydi. Yunan büyülü papirisi gibi grimoires topluluğu. Yunan büyülü papiryası bir Mısır tapınak kütüphanesinden gelmiş olabilir ve 30 BCE’de Mısır’ın Roma’ya eklenmesi ve ardından tapınakların sakatlanmasından sonra gezgin ritüel uzmanları olarak çalışan rahipler tarafından kullanılmıştır. Edebi kaynaklara göre, antik çağda çok sayıda büyülü metin vardı, ancak çoğu BCE’de 1300’de 2.000’lik kaydırma kaydının imha edilmesini emreden Augustus gibi sivil veya dini otoriteler tarafından yapılan tasfiyelerde imha edildi. ve Hıristiyanlık döneminin başlarında ortaya çıkan kitapların yakılması. Eğer diğer sihir kitaplarında, Yunan büyülü papirisinin yaptığı materyal türü veya miktarı gibi bir şey varsa, öğretici senaryolar gerektiren karmaşık büyülü ritüellerin okuryazar büyücü uygulayıcılar tarafından yapıldığı açıktır. Bu tür sihir kitapları önemliydi, çünkü balmumu figürlerinin yapımında, kelime hazinelerinin telaffuzunda, karmaşık hareketlerin gerçekleştirilmesinde, sihirli kelimelerin okunmasında ve belirli karakterlerin ya da çizimlerin fiziksel yazılarının yazılmasında talimatlar içeren uzun bir büyünün yazılı bir versiyonunun yapılması çok daha kolaydır. Talimatları mektuba uymak için uygun olduğunda, prosedürü sözlü aktarımdan ezberlemek yerine doğru bir şekilde. Eğer diğer sihir kitaplarında, Yunan büyülü papirisinin yaptığı materyal türü veya miktarı gibi bir şey varsa, öğretici senaryolar gerektiren karmaşık büyülü ritüellerin okuryazar büyücü uygulayıcılar tarafından yapıldığı açıktır. Bu tür sihir kitapları önemliydi, çünkü balmumu figürlerinin yapımında, kelime hazinelerinin telaffuzunda, karmaşık hareketlerin gerçekleştirilmesinde, sihirli kelimelerin okunmasında ve belirli karakterlerin ya da çizimlerin fiziksel yazılarının yazılmasında talimatlar içeren uzun bir büyünün yazılı bir versiyonunun yapılması çok daha kolaydır. Talimatları mektuba uymak için uygun olduğunda, prosedürü sözlü aktarımdan ezberlemek yerine doğru bir şekilde. Eğer diğer sihir kitaplarında, Yunan büyülü papirisinin yaptığı materyal türü veya miktarı gibi bir şey varsa, öğretici senaryolar gerektiren karmaşık büyülü ritüellerin okuryazar büyücü uygulayıcılar tarafından yapıldığı açıktır. Bu tür sihir kitapları önemliydi, çünkü balmumu figürlerinin yapımında, kelime hazinelerinin telaffuzunda, karmaşık hareketlerin gerçekleştirilmesinde, sihirli kelimelerin okunmasında ve belirli karakterlerin ya da çizimlerin fiziksel yazılarının yazılmasında talimatlar içeren uzun bir büyünün yazılı bir versiyonunun yapılması çok daha kolaydır. Talimatları mektuba uymak için uygun olduğunda, prosedürü sözlü aktarımdan ezberlemek yerine doğru bir şekilde.

Sonuç olarak, Yunan büyülü papirisindeki defiksyon ve büyü örneklerinden, kelimelerin ve yazmanın antik büyüde pek çok yönden önemli olduğu açıktır. Kelimeler ve yazı, öğrenilebilecek tekniklerdi, sadece hiç kimse için mevcut değildi. Harflerin ve seslerin gücünü, belirli büyüler için kullanmak amacıyla, meslekten olmayan kişi, tanrıların yazılı ve sözlü dilini anlayan okuryazar ritüel uzmanına bağımlıydı. Kelimeler ve yazılarla, sihirbaz müşterileri ve kozmosun müthiş güçleri arasında bir aracı olarak statüsünü korudu. Büyülü tarif kitaplarının içeriğini gizlice gizleyerek sihirbaz, münhasırlık havası ve anlaşılmaz bir bilgelik izleniminin mesleğini sarmasını sağladı. Ritüel uzmanı, bir zamanlar etkili bir rahibe atılmış bir soyundan olsun,

hakkında admin

tekrar kontrol et

Cinlerin varlığını isbat eden deliller naklidir; akli değildir.

Hemedanlı Kadı Abdül-Cebbar bin Ahmed der ki:          Cinlerin varlığını isbat eden …

Bir cevap yazın