Anasayfa / Astroloji / Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı
Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı
Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı

Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı

Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı
Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı

Mesneviyatül bir Felsefedir Medyumlukla karıştırılmamalı Hayat imanla ebedidir. Yoldaşın iman olursa ölmezsin (Mesnevi III/3311). İradi ölüm, zaruri ölüm, ölüm korkusu, ölüme hazırlık için; “Aşksız olma ki ölmeyesin; Aşkla öl ki diri kalasın!” diye buyurmuştur (Rubailer 181). Medyum Ömer Hoca’nın da bahsettiği gibi; Mevlana’ya göre; insan cüz’i aklıyla ve şahsi görüşleriyle gerçek bilgi sahibi olamaz. Herkesin görüş açısı ve Erginliği farklıdır. Herkesin kendine has bir görüşü olduğu ve tek olan gerçeğe farklı yönlerden baktığı için, hakikati bir bütün halinde göremeyip yanılmaya mahkûm olduklarını belirtir. Mevlana’ya göre; ilim, Hz. Süleyman’ın mührü gibidir.Mesneviyatül MEDYUM safsatası karışmaz
Dünya bir suret, ilimse onun camdır; insanlık, ilimle itibar kazanır (Mesnevi 1/1071). Allah sevgisi ilimle elde edilir; İlimden nasibi olmayanlar ve akılsızlar bu sevgiden uzaktır (Mesnevi II /1545). İlim, insana rehberdir. İnsan, ilmiyle. Bütün varlıklardan üstün olmuştur (Mesnevi 11/3361). Mevlana’ya göre bilgi, gaye değildir; insanı Hakk’a götüren bir araçtır. “Nefsini bilen, Rabbini bilir,” hükmünce asıl olan, insanın nereden gelip nereye gideceğini idrak etmesidir. Mevlana’ya göre; fikir odur ki, insanı bir yola ulaştırır. Yol o yoldur ki, yolcusu padişah olur (Mesnevi 11/3237). Mevlana’ya göre insanı aslına ulaştırmayan, yaratıcısına itaati öğretmeyen ilmi yorgunluk olmak niteler, ilim, sahibine yük değil, yâr olandır. Gönüldeki ilmi, sahibine dost; zahirdekileri de yük telakki eder (Mesnevi 1/2552). İlim olmak yetmez (Fihi Mâfih, s.93). Mevlana’ya göre; yalancıların yeminine inanılmaz, doğruların ise yemine ihtiyacı yoktur (Mesnevi 11/2902). Çünkü yalan gönülde şüphe uyandırır, doğru söz kalbe huzur verir (Mesnevi 11/2762). Mevlana’ya göre, alçak gönüllülük insanı yücelten bir değerdir (Mesnevi III/457). Mevlana ya göre; sabır, ferahlığın anahtarıdır. Sabırla her güçlük ortadan kalkar (Mesnevi III/1848). Medyum Ömer Hoca’nın da bahsettiği gibi; Mevlana ya göre; kızdığı zaman öfkesine hâkim olan, Hakk’ın hışmından korunur (Mesnevi IV/114). Mesneviyatül MEDYUM safsatası karışmaz
Mesnevinin 18’inci beyit inde belirtildiği gibi; “Söz uzar, kesmek gerekir vesselam!” Bir okyanus, zamana karşı dayanabilen bir beyin ve zamanın aşındıramadığı bir şahsiyet olan Mevlana, satırlara sığmaz. Herkesin Hazretin Rubailerini, Şiirlerini, Gazellerini derlediği ve yorumladığını fakat sözlerinin topluca derlenmediğini gördüm. Bu konuda bir ilk olmanın haklı gururu ile elinizdeki derlemeyi gerçekleştirdim. Benden sonra iyi, daha iyi, en iyi ve mükemmeli mutlaka yapılacaktır. Bu çalışmanın özelliği bir ilk olmasında yatar.

incele

Medyum ve Medyumluğun karaneleri

Medyum ve Medyumluğun karaneleri Eğitim Yolları

Aşağıda Medyum adıyla anılan sıfat Hamayıl hocası ,Cinci Hüddam hoca veya Ladün hocası yerine kullanılmaktadır.Medyum …

Bir cevap yazın