Anasayfa / Genel / Gazipaşa Medyumları

Gazipaşa Medyumları

*  GAZİPAŞA MEDYUMLARI

GAZİPAŞA ; Burada bulunan medyumlar Hititler döneminden günümüze kadar uzanmaktadır. Gazipaşa medyumları fala genellikle ikindi vakti bakmayı tercih etmektedirler. Ancak bu medyumlarda kişinin falına baktıktan sonra yedi gün içerisinde tekrar bakmamayı , bakıldığı taktirde uğursuzluk getirebileceğini düşünmektedirler. Gazipaşa medyumları falan bakacakları yerlerde güzel kokular olmasını dikkate alırlar.

Gazipaşa’nın bilinmeyen tarihi, tarihi perspektif içerisinde oldukça derinlere uzanmaktadır. Ana hatlarıyla bu tarih geçmişi MÖ 2000’lerde başlar.
Hititlerin bir kolu olan Luviler yine Hititlerin Kizzuvatna (Çukurova bölgesi) ve Arzava(Antalya yöresi) ülkeleri diye adlandırdıkları bölgede yaşamışlardır. Gazipaşa’da bu bölge içinde kalması nedeniyle ilçenin tarihi yolculuğa Luvilerle – Hititlerle başlamış olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Karatepe (Sivaslı) civarındaki harabaler içinde yer alan aslan kalıntıları bu bilgileri doğrular niteliktedir.

Gazipaşa’nın tarihsel yolculuğu içindeki önemli bir kilometre taşı da MÖ 628 yıllarıdır. Selinus adıyla tarihte iki kent mevcuttur. Sicilya’da Yunan Mağara – Hyblaia halkı tarafından bu tarihte bir site devleti olarak kurulan Selinus, diğeri Anadolu‘nun güneyindeki Selinus. Kilikya Bölgesi’nde ve Hacımusa (Kestros) Çayı’nın iki yakasında kurulmuş liman kentidir. Kalesi ise şimdiki kale kalıntılarının bulunduğu yerde olup o zamanlar ada konumunda idi. Buradan başta Mısır olmak üzere, o günün ticaret merkezleri ile deniz ticareti yapılmakta idi.

Gazipaşa’da falın aksine tılsımlar önem görmektedir. Gazipaşa’nı yerli halkı tılsımlara önem vermekte ve bunları kullanmaktadır. Medyumların tılsımlar arasında en çok rağbet gördüğü tılsım başarı ve güç amaçlıdır. Her ne kadar tılsımlar medyumlar ve halk arasında yaygın bir yöntem olsa dahi bu konu pek dillendirilmez. Medyumların ‘ gizlilik ‘ ilkesinde de bulunduğu üzere yapılan herhangi bir işlem veya bakılan fal başka kişi ile paylaşılmamalıdır.

Yunan yönetiminden MÖ 197’de Antiokhos dolayısıyla Roma hakimiyetine geçen kente M.S. 1. yüzyılda Akdeniz kıyılarının doğu seferine çıkan Roma Kralı Trojan hastalanarak Selinus limanına gelmiş ve bir tüccarın evine konuk olmuş, daha sonra iyileşemeyerek burada ölmüştür.
Yerine tahta geçecek olan Hadrianus, Selinus’ a gelerek cenazeyi Roma‘ya götürmüş, anısına bir mezar yaptırmıştır. Bu nedenle de Selinus’un bir süre Traianapolis adıyla anıldığı Hıristiyanlık döneminde ise Seleukeia – Silifke Başpiskoposluğu’na bağlı Piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir. MÖ 1. yüzyılda başlayan Roma İmparatorluğu dönemi, bu devletin Anadolu sınırları içinde bulunan Gazipaşa’da 6. yüzyıla kadar devam etmiştir.

Geçmişinde de gizemli durumlar bulunan Gazipaşa’da eski ve köklü medyumlar tarafından bilinen özel çalışmalar bulunmaktadır. Medyumlar bu özel çalışmaları herkes ile paylaşmaz ve sadece nesilden nesile yeteneği olan kişilere aktarmışlardır.

M.S. 6. yüzyıldan başlarak Güney Akdeniz Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiş, 12. yüzyılın ilk yarısında Kilikya Ermeni Krallığı‘na bağlanmış, dönemde Gazipaşa, Antalya ve  Alanya ile birlikte Pamfilya‘nın Türkleşmesi süreci içinde Selinus, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat‘ın 1221 yılında Alanya‘yı, 1225‘e kadar da buradan itibaren belki de Toroslar‘dan kaynaklanıp şehir merkezinden geçerek denize karışan beş büyük çayın zaman zaman sel baskınına neden olması dolayısıyla Selinti olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak Selçukluların Alanya hariç fethi kısa sürmüş ve 1243’te 2. Gıyaseddin’in Kösedağ Savaşı’nda İlhanlı’lara yenilmesinden yararlanan Ermeniler burayı yeniden ele geçirmiş ve 1275’te Karamanoğluları’nın fethine kadar onların elinde kalmıştır. 1270‘lerdeki Moğollar‘ın Anadolu işgali sırasında Selinti, Anadolu Selçuklu Devleti‘nin Konya ve bağlı bölgeleri sınırları içinde yer almaktaydı.

incele

Bedava evlilik baglamaları Rukye

Bedava evlilik baglamaları Rukye

Bedava  Hiç bir Ücret almadan Yapılan RUKYE’i Hamayil Çalışması ile Aşıklar kavuşuyor,ayrılanlar birleşiyor Evlenemeyenler ,Evleniyorlar …

Bir cevap yazın