Anasayfa / Gizli ilimler / İspir Medyumları

İspir Medyumları

İSPİR  MEDYUMLARI

İSPİR : İspir medyumları  Kafkas soylarından gelen medyumlardır. Bu medyumların kendilerine özel ritüelleri bulunmaktadır. Her medyum kendine yakın gelen rengi seçer ve o rengin enerjisi ile güçlerini topladığı söylenir.
İspir medyumları diğer medyumların aksine biraz daha farklı bir yaşam sürerler.
İspir medyumlarının kendilerine ait fal türleri de bulunmaktadır. Bu medyumlar halktan kendilerini soyutlarlar

İspir ve çevresi, Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz kıyılarına ve Kafkaslara bağlayan, tarihin çeşitli dönemlerinde askeri ve ticari amaç ile kullanılan doğal ve tarihi yollar üzerindedir. Özellikle Serçeme Boğazı-ispir güzergahında bulunan çok sayıdaki kale ve garnizon, burasının eskiden beri kullanılan bir anayol olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra İspir, tarım ve hayvancılıkla elverişli olmasından dolayı çevresinden göç almıştır. Adını Saka Türklerinin Sasper Boyu’ndan aldığı iddia edilen İspir; Hurri, Urartu, Saka (İskit), Med, Pers, Roma, Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Timurlu, Akkoyunlu, Gürcü Krallığı ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim alanı olmuştur. İspir ve çevresi Urartular’a ait çivi yazılı belgelerde Kulka (Qulha) adıyla geçmektedir

Bizans egemenliğinde Sper adıyla anılan yerleşim, Bizans-Gürcü mücadelesine sahne olmuştur. 1048’de Selçuklu kuvvetlerince ele geçirilen İspir ve çevresi Malazgirt Meydan Muharebesi‘ne kadar Bizans ve Selçuklu arasında sıklıkla el değiştirmiştir. Alp Arslan tarafından Ebû’l- Kasım Saltuk’a verilen bölgeyle birlikte İspir’de 1072 yılında kurulan Saltuklu Beyliği‘nin hakimiyetine girdi. 1202 yılında beyliğin yıkılmasından sonra II. Süleyman Şah tarafından kardeşi Mugis ed-Din Tugrul Şah’a Erzurum ve çevresiyle birlikte bırakıldı. Erzurum Selçukluları olarakta adlandırılan kısa dönem sonrasında 1230 yılında Anadolu Selçuklu Devleti‘nin hakimiyeti olan bölgeyi 1242 yılında Moğollar ele geçirdi. Daha sonra İspir ve çevresi İlhanlılarEretna Beyliği, Karakoyunlu,Timurlular ve Akkoyunlu hakimiyetinde kalmıştır. 1499’da İspir kalesi Osmanlı güçlerince ele geçirilmekle birlikte kısa süre içerisine Gürcü kuvvetlerince geri alındı.

İspir medyumları fala gece yarısından sonra bakarlar. Bu medyumlar bir fala baktıktan sonra iki saat boyunca kendilerine dinlenme süresi verirler ve o süre içerisinde başk bir kişiyi kabul etmezler. İspir medyumları  asla et yemez ve alkol almazlar . Özel hayatları hakkında pek bir bilgi bulunmayan bu medyumların geçimlerini ne ile sağladıkları bilinmez.

İspir Medyum , İspir Medyumları , En Deneyimli Medyumlar , En Etkili Büyüler Medyumlar .

incele

Samsun Yenice   en iyi medyumu

Samsun Yenice   en iyi medyumu

Samsun Yenice   en iyi medyumu ve yapmış olduğu işlemlerde %100 olumlu sonuç alan tek medyum. Medyum Ömer ile …

Bir cevap yazın