Anasayfa / AşkSevgibaglama / MEVLANA MUHAMMED CELÂLEDDİN-İ RUMÎ
Medyumun dediği gibi Şems Konyaya gidiyordu
Medyumun dediği gibi Şems Konyaya gidiyordu

MEVLANA MUHAMMED CELÂLEDDİN-İ RUMÎ

MEVLANA MUHAMMED CELÂLEDDİN-İ RUMÎ
MEVLANA MUHAMMED CELÂLEDDİN-İ RUMÎ

MEVLANA MUHAMMED CELÂLEDDİN-İ RUMÎ

Büyük Türk-İslam şairi ve mutasavvıfı Mevlana, 30 Eylül 1207de bugünkü Afganistan topraklarında bulunan Belh-Horasanda doğdu. Belhin önde gelen âlimlerinden olan babası Bahaddin Veled, Melameti felsefesini benimsemiş bir sufiydi. (Bahaddin Veled’in babası da sevilen ve sayılan bir din bilgini olan Hüseyin Hatibiydi.) Mevlana’nın babası Veled, engin bilgisi ve görüsü nedeniyle “Bilginlerin Sultanı (sultan-ül ulema)” olarak ün salmıştı. Annesi ise, Belh emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatundu (Mümine Hatunun annesi de Harzemşahlardan bir prenses olan Melike-i Cihan Emetullah Sultandı). Bir emirin kızıyla evli olmasına rağmen Bahaddin Veled’in devrin yöneticileriyle arası pekiyi değildi. O yıllarda Belhde İslam, en katı kurallar ve yaptırımlarla uygulanmaya çalışılıyordu. Gerek derslerde gerek bilimsel tartışmalarda karşısında her zaman katı İslami yaptırımı uygulamaya çalışan ama îslamla ilgisi olmayan bu kesimi buluyordu. Bahaddin Veled bu hoşgörüsüzlüğe muhalefet oluyordu. Ama kendisine Belhde yer olmadığını anlayan Veled, 1212de (bazı kaynaklara göre 1218) yaklaşan Moğol istilasını da bahane edip ailesi ve yakınlarını da yanına alarak Belhden ayrıldı. İran üzerinden Anadolu’ya uzanan göç yolculuğunda Mevlana, ilk öğretmeni babası sayesinde Ferideddin-i Attar, Şıhabeddin Sühreverdi, Muhyicin-i Arabi gibi devrin en önemli sufileri ile tanışma fırsatı buldu. 1222’de Anadolu’ya ulaştılar. O zamanki adı Larende olan Karamana gelip, Subaşı Emir Musa’nın yaptırdığı medreseye yerleştiler. Mevlana burada 105’te Şerefeddin Lala’nın kızı Gevher Banu ile evlendi (Gevher’den iki oğlu oldu: Sultan Veled ve Alâaddin Çelebi). Annesi Mümine Hatun da burada öldü. 

İlk oğlu ve ileride Mevleviliğin kurucusu olacak olan Sultan Veled de burada doğdu. Medyum Ömer Hoca’nın da anlattığı gibi; 1228’de Anadolu Selçuklu Alâaddin Keykubat’ın çağrısıyla aile, başkent Konya’ya geldi. Mevlana ve ailesi Altunapa (iplikçi) medresesine yerleşti. Konya o yıllarda Anadolu’nun en önemli kültür merkeziydi. Hem başkent olmasından hem de daha önce buralara göçmek zorunda olan Hristiyanları getirdiği kültürel ve dini miraslardan dolayı şehrin görkemli yapıları, medreseleri, sarayları vardı. Bu da Şehri kültür düzeyi yüksek sanatçı, düşünür ve bilim adamları tarafından çok sık ziyaret edilen bir yer haline getirmişti. Ayrıca Moğol istilasından kaçan Doğulu bilgin, sanatçıların da uğrak yeriydi ki İslam’ı Batıya taşıyan etmenler bu dönemdeki hareketlenmelerle gerçekleşmiş. Bu kozmopolit yapı, Konya’da Rumca, Türkçe, İbranice ve Farsça konuşan insanları bir araya getirmiş ve Mevlana’daki sonsuz hoşgörünün temellerini atmıştı. Mevlana’nın babası Bahaddin Veled, Konya’ya geldiklerinde kısa sürede kıymeti bilinen hatırı sayılır, sözü dinlenir bir insan olarak ün saldı. Medreselerde vaaz-laf vererek birçok öğrenci yetiştiriyordu. Mevlana da bu şartları değerlendiriyor, babasından dersler almayı sürdürüyordu.1231’de babasının ölümüyle birlikte, mistik eğitenine, babasının da eski öğrencisi olan derviş Seyyid Burhaneddin Muhakkik ile devam etti. Eğitiminin deyimi ve derinliği için Burhaneddin’in talebiyle

incele

Medyum ve Medyumluğun karaneleri

Medyum ve Medyumluğun karaneleri Eğitim Yolları

Aşağıda Medyum adıyla anılan sıfat Hamayıl hocası ,Cinci Hüddam hoca veya Ladün hocası yerine kullanılmaktadır.Medyum …

Bir cevap yazın