Anasayfa / AşkSevgibaglama / “Berhetiyye Kasidesi” Büyülerin  CİNlerin  ve Gizli Alemlerin Anahtarı
"Berhetiyye Kasidesi" Büyülerin  CİNlerin  ve Gizli Alemlerin Anahtarı
"Berhetiyye Kasidesi" Büyülerin  CİNlerin  ve Gizli Alemlerin Anahtarı

“Berhetiyye Kasidesi” Büyülerin  CİNlerin  ve Gizli Alemlerin Anahtarı

“Berhetiyye Kasidesi” Büyülerin  CİNlerin  ve Gizli Alemlerin Anahtarı bu duadadır AMAN DİKKAT 18 yaş altı  ve Antidepresif olup ilaç alanlar ,Hamileler Sayfayı terk etsin:veya .( www.musqa.com sitemiz hizmetinizde …) Ayrıca İmla hatalarım olursa affola Edebiyatcı değil biz Hüddamız!

 

 

Berhetiyye Kasemini kullanmak vee bu kaseme sahip olmak
istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut
Her gün Berhetiyye isimlerinin ( 28 isim )tamamını bir çini tabağa
gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp,(*)2ömercetin hoca’dan
yazıyı menba suyu ile sildikten
sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği
ve tuzsuz zeytin yağı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her
farz namazının arkasından kırkbeş (45) defa okur ve bulunduğun
yeri ummal ( Kına çiçeği tohum ) buhuru bile buhurlarsın. Yedi
günü bu şekilde tamamladıktan sonra dilediğin her şeyde
Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. Bundan sonra hayır
veya şer amellerinde su su buhurları kullanırsın.
Pazar günü hayır amellerinde: Meyatü saile, Kündür ve kına
çiçeği buhurlarını kullanırsın.
Pazartesi günü : Ned dalı, Mastaki, Sakız ve Samkı Arabi.
Salı günü : Sandalı ahmer, Senderus ve Kündür.
Çarşamba günü : Mastaki ve Karanfil.
Perşembe günü : Cavi
Cuma Günü : Sumak ve Udu salip.
Cumartesi günü : Beyaz biber ve yumurta kabuğu buhurlarını kullanırsın.

BERHETTYE KASEMİN HAVASSI CELLES

Berhetiyye Kaseminin özelliklerini kullanmanın yolları
şunlardır.
1. Ulvi veya süfli bir ruhu getirtmek istersen Allah c.c. rizası
için bir gün oruç tut ve insanlardan uzak boş olan tmiz bir mekana
girip olduğun yeri ud dalı ile buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini
yedi (7) defa oku. Okuduktan sonra dilediğin ruhu çağır. O ruh
gelip senin istediğini yapar.(*)2ömercetin hoca’dan
(*)2ömercetin hoca’dan

2. Bir kimseyi heycanlandırıp yanına getirmek istersen:
Yukarıdaki kemali vefki matlubun vücuduna temas etmiş elbise
parçasına veya pişmemiş çömlek parçası üzerine yaz.
Yazdıktan sonra o parçayı fitil gibi yaparak bir kandilde zeytin yağı ile yak ve
fitil yanarken kasemi yedi (7) defa cavi ve kündür ile buhurlayarak
oku. Çömlek parçasına yazmıs isen o parcayı atesin altına koy ve
kasemi adı geçen buhurları tüttürerek yedi (7) defa oku. Matlubbun olan
kimse heycanlanı ve büyük bir aşkla yanına gelir.
3. Sara hastası veya sağlıklı bir kimseyi sara etmek istersen:

Saralının veya sağlıklı kişinin avcuna şu harfleri (he he he) arapcasını)
yazıp, avucuna bakmasını söyle. Lübani zeker buhurunu
tüttürerek Kasemi yedi (7) defa okursan, saralı ki si sara sara olur.
Huddamlara onu sara etmelerini söyle, o kişi sara olur. Daha
sonra dilediğin şeyleri sor. O sana istediğin soruların cevabını verir.
sin Bittikte sonra avucundaki yazıları siler, görevlileri (*)2ömercetin hoca’dan

gönderir ve ayıktırırsın.

 

 

Bismillarhirrahmanirrahim

Vallahü ala ama tekulü vekil bima yakulüne vekil ve ahednaküm bi ahdillahi ve miskihi ve esmaihi el mukaddeseti bi
kelimetillahit tammati ve bi iznihi ve sultanil ve ceberutihi ve taati fi halkihi ve azametihi ve kürsiyye ve ardiyye vessemavati
ve cenneti ve nari fi ma halaktüm Süleyman ibni Davut aleyhisselam en la yuhalikü ahdike ve la miskakaküm vela an ma
yenzellallahü ileyke minel esmaihi el mühareketi el mukaddeseti in la yeudü bişeyin min masi yetike bade
yevmina haza ve zalike evmiklellezi tesmiyetihi zalike yevmilezi ahetüm bi nebiyullahi beynena ve beyneküm kefil ve vekil ve
hazihi bi talibeküm minküm en entüm halifetüm elhamdü min beyni ademe ve benati Havva ve yuhalifü ahdi min ceyşeküm
ala ente huzuhü ala beriyyeti ve huzuytüm bi zalke ve kültüm Semina ve atana li hazel melkil mustil aleyna ve bi haleytüm el
Sihreyni saherlena leha ve kararna bi zalike fetuşin mebusin ve evyusin ve Lesteynabesim fe ini bi halkini ahdike ve
eseruhu fi cemii beni Adem ve benati Havva fe ente fi hali mina ve min dimayena veeşarina ve ebşairna ve ala lehavini inneke
vela yuafikna min baidna ve badeke ve hateme Süleyman ibni Davut ala el cinni veşşeyatini vel gaylani essehhareti ve
ümmü sübyan vel ayatihive bi hürmeti hazzihil ahdi veliddaveti vela havle kuvvete illa billahil Aliyyül Azim …

Yapılan davetten sonra 3 – 5 veya 12 defa okunur yapılan davetten sonra Hadimlerin emre uyması içindir…
Kaynak belirtmeyi unutmuşum Süleyman’nın Ahdi ve Ahitnamei Süleymani…

 

Bir Kimse Şarları Üzere Berhetiyye okursa O saate 28 ulvi Melaikesi Ve 28 Süfli Cinler Hazır olup Senin Emrine Ferman olurlar. Ve Eğer Hayır veya Şer Her istediini yerine getirirler.
Amma 10 000 Kere Berhetiyye Azimetini okumak lazımdır ki: Ervah ile Yakın Olup Yakınlık Hasıl ola… Yakınlık olması Bunun Şartındandır. Ondan Sonasında ise Her neye Yapmak İsterse Hep Olur. Ve Her Gün 45 kere okumak Şartındandır. Veya daha çok Okursa Ervaha yakınlık gelir. Ervaha sözü geçer Amma Ne zaman okursa Buhur Yakması lazımdır. (Günlük, Öd,) Zira Ruhlar yemek yemezler lakin Buhurun kokusu ile gıdalanırlar.
Ervah ile Yakınlık Hasıl Olduktan Sonra:

1.
Hasta üzerine 6 defa okunursa ve 7. ciyide Hastanın ağzına üflerse Biiznillah şifa bulur. Eğer iyi olmaz ise 3 gün devam edilir. Ve bir çanağa yazılır suyu içirilir. Cin musallat olsa bile Şifa bulur, Ve bir daha yaklaşamazlar ohastaya , eğer tekrar musallat olsalar yanarlar… Eğer okumaya başlanınca hastaya eziyet edip vursalar (cinler) hemen 3 tane Bakire kız pembe iplik eğertirsin O hastanın boyunun 7 katı uzunluğunda olur.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve bu ip 7 kat yapılır sonra 40 tane düğüm atılır her düğümde 3 kere berhetiyye azimeti okunur, 40 cı da tamam olunca hastanın boynuna asılır.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve 7 gün boyunca üstüne 15 kere okunur. Bir daha in ci peri şeytan ifrit ne varsa yaklaşamaz. Zira bu davet Hazreti İdrisin Davetidir. Ne işleseler rast gelir.. Ancak Berhetiyye ile Yapılan Bütün işler Kamerin (Ay-ın) Melzillerinde yapılmalıdır.(*)2ömercetin hoca’dan

Berhetiyye 28 Menzil Üzere Tertip Olunmuştur.
Eğer Cin Davet Etmek Dilersen: Buluğa ermemiş bir erkek çocuğa veya Cin musallat olmuş Çocuğa (zira cin tutmuş olan kişinin perdeleri açıktır ervahı (ruhları) görürler) Bu çocuklrdan birine baktırırsın. Bir fincan içine su koyup bir miktar mürekkep koyup çocuğun avucuna vefki yazıp eline verirsin. Ve bir kağıda (fekeşefna Anke Gıtauke Febasarukelyevme Hadid Ecid Ya Hüddam hezihil Esma-i Enzilü Eyyühel Melikil Erdiyyetil Ulviyyeti Vessüfliyyeti Beyni Ve Beyneküm Yekulunnazıri Berekellahu Fiküm Ve Aleyküm El Acel3 Essaate3 Elvahan3 Bunu yazıp çocuğun anlına koy. sonra çocuğa sorki: Çavuş geldimi, ondan sonra deki: Tahtı Getirsin. Ve Çocuk sorsun Padişah geldimi ? Geldi dediğinde = Divan olsunlar (hazır olsunlar) DE…(*)2ömercetin hoca’dan
Bundan sonra her ne soru sorarsan hepsini cinler haber veriler. işin bitip cinleri dağıtmk için ise Bu azimetokunur. Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm Ya Ervahal Mukaddeseti insafiru ila Mevadiakum Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm. Amma nezaman Böyle davet yaparsan Ak günlük Buhur etmen Lazımdır. Ondan sonra Berhatiyye 15 okuyup ondan sonra çocuğa sual etmye başlarsın.

2.
Eğer muhabbet için olursa (evli kişiler arasında) (haram olan her şeyde yaparsa çok büyük felakete düçar olur ) 7 tane kağıda Berhetiyyetin, keririn tetlihin turanin mezc
elin bezcelin terkabin yazılır, Ve her gece birisi ateşe atılır. Ve 7 kağıda daha yazılır ve başında taşınılır.

3.
Eğer bir kimse dili tutulursa 14 gün boyunca günde 15 kere okuyup o hasanın ağzına üfür, ve 3 tane kağıda yaz ve günde birinin suyunu içir. Şifa bulur.

4.
Diş ağrısı için: Bir at nalının çivisine üç kere oku ve bir yere sapla bir daha ağrımaz.

5.
Bir kimsenin bir şeyi çalınsa: Berhetiyhin yaıp Başının altına koy 45 kere okuyup yatarsa rüyasında gösterirler kimin aldığını. Erkek mi kadın mı ve nereye koyduğunu gösterirler.(*)2ömercetin hoca’dan

 

6.
Bir yerde define olsa : 4cü şıkta olduğu gibi istihareye yat niyetini tut rüyanda görürsün… Eğer Tecrübe etmek istersen : Bir Avuc Hardal alıp üzerine 45 defa berhetiyyetin oku tahmin edilen yere hardalları saç, 1 gün sonra veya hemen hernerede birikir toplanırsa oradadır.Define…
Başka Şekilde:
Adamın avcuna berhetiyyetin yaz 45 defa oku avcuna üfür. Oanda adamın elinden tutarlar nerede define varsa çekip götürürler. Eğer define çok ise adam sara olur ve oraya düşer(*)2ömercetin hoca’dan
,aklı yerinde olmayarak konuşur Derki falan yerde şu kadar altın vardır. ondan sonra adamın üstüne ayetül kürsi oku üfür. Adam tekrar uyanır…

7.
Bir kimsenin malı çalınsa (Hırsızı şişirmek için ) 1001 tane buğday al ve her birine birdefa Berhetiyyetin oku sonra bunları bir kap içine koyup üzerine su koy koyarkende bu buğdaylar şişerse falan kimsenin malını çalan hırsız da böyle şişsin de…(*)2ömercetin hoca’dan
Amma bu amel kamerin said (iyi) menzilinde yapılmalıdır… Hırsız caldığı malını geri getirmeyinceye kadar şişer. Eğer inat edip vermezse helak olur…

Not :
Berhetiyyetin besmele çekilerek okunursa ulvi Melaikeler gelir hazır olur. Eğer bemelesiz okunursa süfiler gelirler…

8.
Bir kimse sihre uğrarsa : 3 gün 45 kere Berhetiyyetin okuya üzerine üfüre… sihir bozulur.(*)2ömercetin hoca’dan

9.
Eğer bir devletli kişinin yanına giderken 7 defa okunursa, o kişi ondan ayrılmak istemez her daim yanında olmak ve sohbet etmek ister.

10.
Eğer dilersen matlubunu karşına getirirsin : Bir kağıda bir daire çiz dairenin 4 tarafına 28 harfi yaz. ortasına matlubunu tasvir et (28 harfle)ondan sonr bir çivi al 7(*)2ömercetin hoca’dan
kere berhetiyyetin oku kağıt duvarda iken elif harfine batır. Eğer çivi hareket ederse hemen 45 defa berhetiyyetin oku . Matlubu hazır olur. Bu şekilde devam et hangi harfe çivi titrer veya hareket ederse hemen 45 defa daha oku…Bu ameliyle pazartesi günü yapılır. Kağıt hangi harfte hareket ederse sakın çiviyi çıkarma matlubun gelince 7 gün her gün böyle yap. Amma muhai,bbet için kamer sarfe burcunda iken yapılır. (*)2ömercetin hoca’dan
(başkasının karısına veya haram olan şeyde kullananlar felakete düçar olurlar(*)5

11.
Eğer helali ile kendi arasında muhabbet için olursa: Şekerli birşe üzerine berhetiyyetin yaz 28 kere oku öyle bir muhabbet hasıl olurki 1 dakka dai ayrı kalmak istemez.

12.
Uzaktan bir kişiyi getirmek için: Bir kara tavuk yumrtasını al üzerine berhetiyyetin yaz sonra gizli bir yerde ateşin ortasına koy 45 kere berhetiyyetin oku her okuyunca yumurtayı cevir ancak çok dikkatli olki yumurta sakın çatlamaya daha sonra alıp üzerine matlubun ismi ve anasının ismini yaz, ak günlük ve öd buhuru yak, ancak bu ameliyle kamer burcunda iken yapılır.(*)3(*)2ömercetin hoca’dan

 

13.
Berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.Tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir.

…BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN… diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 11 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedel ödiyenler olmuş, İlm’i haşir ve Kriminal dosya arşivlere girmiştir.(*)2ömercetin hoca’dan

 

Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.(*)2ömercetin hoca’dan

 

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, (*)2ömercetin hoca’dan
kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmâü’l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ’dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi “18587” olup genelde Üçlü Vefk’i yapılarak kullanılmaktadır.

Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar.

Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlar.Onlara karşı sözleri geçerli olur.(*)2ömercetin hoca’dan

 

Baştada dediğim gibi “Berhetiyye” Ruhani İlimlerin başıdır.
Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridir.Tıpkı 99 ism-i şerifi gibidir.Ancak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektir.Ve dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır.

Bu dua tesirli fakat ağır bir duadır.(*)2ömercetin hoca’dan

 

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce Ömer hoca’dan icazeti tehir isteyiiz. Bilğilerinizi yazıp yollayın “Berhettiyeye izin varmı” diye sorunuz . Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber Akli melekelerinizdede ciddi hasara yol açabilir, sebep olabilir.

 

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)(*)2ömercetin hoca’dan

 

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey’ün ve Hüve’s-Semiû’l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li’s-semavati vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi’r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur’ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E’l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

************************************************

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

***************************************************
Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;

Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.

 

1.Kelime : Berhetiyyin

-49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.
-Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.
-Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur.

2.Kelime : Keririn

-Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin ) Verilir.
-21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
-Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
-Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

3.Kelime : Tetlihin

-Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
-Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

4. Kelime : Turanin

-Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.
-**Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür)
Dua Budur
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm.
1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyleniyor….Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür.

-Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye..
-Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir
-Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet , tekkelerde dergahlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır ,tefekkür)

5.Kelime : Mezcelin

-Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez..
-7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Kelime : Bezcelin

-Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7.Kelime : Terkabin

-Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

Aşağıdaki şemayla harfler arapça olacak.
155 1 7 255

255 155 1 7

7 255 155 1

1 7 255 155

 

Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır.Örnek olması açısından.Hepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bişey yok.Burdaki kelimeleri cinler anlayabilir.Ve havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidir.Bu konuların sonu gelmez.Güzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenlimesi daha doğru olacaktır.
*********

(DİKKAT)

Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik*

 

29.

 

 

incele

Medyum ve Medyumluğun karaneleri

Medyum ve Medyumluğun karaneleri Eğitim Yolları

Aşağıda Medyum adıyla anılan sıfat Hamayıl hocası ,Cinci Hüddam hoca veya Ladün hocası yerine kullanılmaktadır.Medyum …

Bir cevap yazın