Anasayfa / AşkSevgibaglama / Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi
Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi
Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi

Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi

MESNEVİ’NİN ÖZÜ İLK ON SEKİZ BEYİT

 

Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi
Dinle bu ney her an şikâyet etmede MevlAna Tasavvuf meltemi

Ayrılıklardan hep hikayet etmede

Beni kamışlıktan kestiklerinden beri

Feryadımı duyan herkes ağladı

İsterim ben derdimi dökmek için

Ayrılıktan parça parça olmuş bir yürek

Eğer aslından ayrı kalırsa can

Kavuşma anını bekler her an

Ağladım durdum ben her mecliste

Gördüğüm herkese dostum dedim

Herkes bana zannımca dost oldu ama

Şems'i Tebrizi Büyülü yol
Şems’i Tebrizi Büyülü yol

Hiç kimse anlayamadı sırrımı

Sırrım feryadımda gizlidir ama

Lâkin gözlerde ışık yok duymaz kulak

Beden ruhtan, ruh bedenden bir şey saklamaz

Ancak kimsenin ruhu görmesine izin yok

Hava değil ateştir bu ney sesi

Bu ateş kimde yoksa yok olsun böylesi

Ney’e dökülen aşk ateşidir

Aşkın cezbesi karışmıştır meye

Ney dosttan ayrılanların arkadaşıdır

Yırtıldı perdesinden karanlık perdemiz

Ney gibi hem zehir hem panzehir görülmedi

Kim gördü ney gibi dost ve istekli

Ney ızdıraplı yolu anlatıyor

Mecnun’un aşk hikâyesini anlatıyor

Bu akim sırrı akıl ile bilinmez

Dilin müşterisi ancak kulaktır

Kederimizden gün vakitsiz doldu

Günler yanlışlara arkadaş oldu

Günler geçerse geçsin korku yok

Ey temiz insan sen kal yeter

Her şey kanar, balık kanmaz suya

Rızk tamam olmazsa gün uzar

Anlamaz olgun adamdan ham adam

Öyleyse sözü kesmeli vesselam

 

 

İLK KARŞILAŞMA

 

Bir ikindi vakti, Selçuklu Devleti’nin başşehri Konya, sıradan günlerinden birini yaşıyordu. Mevlâna Celâleddîn, Altun-Abâ Medresesi’nde dersini vermiş, evine gitmekteydi. Bindiği

incele

Medyum ve Medyumluğun karaneleri

Medyum ve Medyumluğun karaneleri Eğitim Yolları

Aşağıda Medyum adıyla anılan sıfat Hamayıl hocası ,Cinci Hüddam hoca veya Ladün hocası yerine kullanılmaktadır.Medyum …

Bir cevap yazın