Dua İstiyene Yönelir

Güzel görünmek için biçak altina yatmaya gerek yok Sirinlik Vefki kisiyi disina oldugundan güzel gösterebilir

3 Tür Gizli ilimler Çalismasi vardir Okuyucular, Rukyeciler iYazicilar   yani Muskacılar  Kinetikciler Okuyucular Yakından yüze ( Daha etkili) yada Uzak Rukye Uzaktaki kişilere okur.  Yazıcılar Yani Muskacılar Yakında olmanız gerekir uzaktan muska yapılmaz Muska elden alınır ele verilir oda kan bağı olana teslim olabilir. Muskacıların olmazsa olmaz ritüelleri ise Yedirme, İçirme, rüzgara salma, Banyo yaptırma gibi Ritüelleri olmazsa olmazlarıdır.  Kinetikciler Psikokinetik Delta öçalışması yaparlar hepsinden güölüdür. Çalışmalarını bir objeye yansıtırlar.Tablo ,Tılsım,Okunmuş yazılmış mintan v.b.

 

Eski Topluluklarda Büyü

Büyü, muhtelif kavimlerde mevcuttu. Keldânîler’de, Keldânî büyüsü, her yere dağılmış olan perilerin tabiat hadiselerini vücuda getirdikleri itikadına dayanıyordu. Bazı yaratıklar şeytanî bir kuvvetle mücehhez idiler. Bununla beraber, bu kuvvet erkekten ziyade kadında bulunuyordu. Cadılar ve şeytanlar insanların bedenine girmek gücüne sahip idiler.
Mısır’da:  Musa (a.s.)’dan evvel Mısırlılar, kanunen caiz olan bir büyü kabul ediyorlardı. Ancak kanunen yasak olan büyünün her türlü icra usullerini daha az bilmez değillerdi.

Sihirbazların hayata ve ölüme tasarruf ettiklerine, iyi veya kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve tabiat kuvvetlerini diledikleri gibi kullanabileceklerine inanıyorlardı.
Uzak Şark’ta: Çinliler büyünün her türlüsüne karşı derin bir alâka besliyorlardı. Konfüçyüs’ten önceki dönemlerde Wu denilen bir tür cadı, devletin sosyal yapısında resmi bir mevki sahibi idi. Büyü usulleri arasında geleceği bilerek geleceğe ait hususları söylemeye, cinleri uzaklaştırmaya alışıyorlardı.

“]AŞK BAĞLAMASI HİÇ BUKADAR KOLAY OLMAMIŞTI…!

Sevdiğiniz . Arkadaşınız ,Nişanlınız, Eşiniz Sizi bırakıp gitti dünyanızımı Kararttı.

Yardım için TıKLA