Cinler Alemi Nasıl Bir Şeydir ?

Cinler Alemi Nasıl Bir Şeydir ?

Cinler Alemi ; Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar. Çoğunlukla şeytani işler ile uğraşan kişilerin mezarları civarında da cinlerin sık bulunduğu görülmüştür. Cinler de Şeytanlar gibi bu tür yerleri sığınak olarak sahiplenmişlerdir. Müslüman olarak hanelerinde Müslüman bir cin bulunmamasının ise imkanı yoktur. Bu hanelerdeki kişiler öğle yemeklerini de akşam yemeklerini de onlarla aynı sofrada yerler. Ancak o hane halkına gelebilecek o zararlar da Allah’ın emri ile yine o cinlerle önlenir.

CİNLERİN YİYECEKLERİ

Allah Resulü (S.A.V) sahabeye de şöyle buyurmuştur : ” Tezeklerle taharetlenmeyin çünkü onlar kardeşlerinizin yiyecekleridir. ‘’ Ancak bu yiyecekler müslüman cinler için geçerlidir. Kafir cinler ise Allah’ın adının anılmadığı her yiyeceği yerler. 

CİNLERİN ŞEKİL VE SURETLERİ

Cinler insan ve hayvan suretlerinde olarak farklı şekillerde yaratılmışlardır. Çoğunlukla yılan, akrep vb. hayvanların suretlerinde yaratılsalar da deve, inek, koyun veya insan suretlerinde de yaratılırlar. Cin ve şeytanların bunun dışında daha farklı suretleri de bulunmaktadır. Bir adam, kadın, delikanlı, zenci köle, kedi, fil veya renkten renge giren suretlere de bürünebilirler.

Cinler Alemi
Cinler Alemi

CİN VE CİN YOLDAŞLARI

Bazı medyumlar, hocalar, falcılar cinlerle aralarında çok sıkı bir ilişki kurmuştur. Kişiler bu insanların yanlarına gittiğinde onlara has özel durumları anında söyleyebilirler.  Bu kimseler el veya kahve falına bakma talih okuma gelecekten haber verme yada ruh çağırma seanslarında da olabilmektedir. Şunu hemen belirtmemiz gerekir ki ruh çağırma diye bir şey yoktur. Gelen veya geldiği iddia edilen şey o kişinin göz boyaması veya cin gelmesinden başka hiç bir şey değildir. Bu kişiler su falına el falına veya kahve falına bakan ya da sıfatı ne olursa olsun bu tür işlerle uğraşan kimselerin hizmetlerinde çalışan bir cinleri vardır. Bu hizmetçi cinin görevi gelen kimsenin yoldaşı olan cinle temas kurmak ve müşteri ile olan bütün sırları ondan öğrendikten sonra efendisine aktarmaktadır. Böylelikle “falcı ve kahinci” gelen kimsenin hayatı ile ilgili birçok sırrı bir çırpıda öğrenmekte ve ona söyleyerek güvenilirliğini arttırmaktadır. 

CİNLERİN İNSANLARLA İLETİŞİM KURMALARI

Bu çeşit cin-insan ilişkileri çoğu zaman cinlerin insanları zoraki şekillerde kendi kaydı altına alması durumunda meydana gelir. Bu durum daha sık olarak kadınlarda görülmektedir. Asabi huylu kadınlarda, lohusa dönemindeki kadınlarda veya ateşli ağır hastalıklar sırasında kurulan bu bağ beynin o andaki bedende farklı yerlerle daha yoğun olarak meşgul olması ve bundan kaynaklı insanların istediği şekilde beyinlerinde hakimiyet kuramamasıdır. Bu durumda ise cin o kişinin beyninde hakimiyet kurar ve kendini istediği şekilde görünür zoraki bir emre sokar.

Bu zorla istediğini yaptırma işini, bazen kişinin beynindeki acı duyma merkezine vererek onun acı duymasını sağlayarak gerçekleştirmekte , bazen de korku merkezini uyararak, onun ufak bir şeyden büyük korku duyarak o şeyi yapmasını sağlama şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her halde yapılan iş, kişinin beynindeki belirli bir merkeze belirli oranda dalga sinyaller verilerek uyarılması ve böylelikle o kişide istenilen tesirin meydana getirilmesi şeklinde olmaktadır…

CİNLERİN TÜRLERİ ; 

Cinler üç gruba ayrılmışlardır bunlar ;

  • Havada kanatlarla uçarlar
  • Yılanlar ve köpekler
  • Gelen ve Gidenler 

Check Also

canlıfal,facebook,canlıfal

Bedava ve ÖZEL Bakım!

FACEBOOK : https://www.facebook.com/omerhoca11/. MSN ile yüz yüze canlı ÖMER hocayla görüş ÖZEL BAKIM: https://www.facebook.com/omerhoca11/Sevdiğiniz kişiya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir