Cinler ve Kavimleri

CİNLERİN KABİLELERİ

Cinler  AFARİD ; Şeytanın farklı cinlerden olan soyudur. ‘ Afarid ‘ çoğul anlamda kullanılan ismidir. Bizim dilimizle ‘ifritler’ olarak bilinir. Fiziki ve metafiziksel boyut olarak oldukça güçlüdürler. Davetleri sonucu ölüm olmasa dahi kolaylıkla sizi kendilerine köle edebilirler.

AMİR ;

Amir kabilesi tenha ve doğal ortamlarda dağ, ormanlık gibi alanlarda değil de insanların yaşam alanları olan yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler çoğunlukla sülfi cinlerdir. Yani İslam esası dışında yaşayan cinlerdir ve aşırı dini durumlar yüzünden özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

AMMAR ;

Bu cinler çoğunlukla evlerde bulunurlar. Bu kabiledeki cinler bulundukları evdeki aile fertlerinin her hareketinde oradadırlar. Özellikle Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde onlarda katılır. Bir bakıma da aile fertlerinin hareketlerine göre hareket ederler.

Cinler ve Kavimleri
Cinler ve Kavimleri

Genelde insanlara yakın durumda yaşarlar , insanların işlerine karışmasalar da doğaları gereği insanları pek sevmezler. Onları rahtsız etmedikçe veya zarar vermedikçe varlıklarını pek belli etmezler. Bu cinler çok yalan söylerler, her ne kadar davetlerde gelselerde davet eden kişinin başına mutlaka bir iş gelir.

Bu cinlerin çoğu insanların himayesine girmeyerek kendi hallerinde Allah’ın adının anılmadığı işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oyun oynarlar veya ev halkından rahatsız olmaları durumunda geceleri gürültü ve tıkırtı çıkartarak onları rahatsız ederler. 

BETR ;

İnsanları bağırıp çağırmaya, asabileştirip fevri hareketler göstermesine sebep olan bu cinler şeytani emelleri için insanları kullanırlar. İnsanların birbirlerinin kalplerini kırması, kötü konuşması ve üzücü kelimeler kullanması için dürter ve vesvese verirler. 

DASİM ;

Dasim kabilesi yemek şeytanları olarakta bilinir. İnsanların yiyip içtiği şeylerde bulunan bu cinler Besmelesiz yenen yemeklerden çalarlar ve o yenen yemekleri istifra ederek kirletirler. Bu kabilenin amacı fayda gördüğümüz besinlerden çalarak ziyana uğratmak , psikolojik olarak insanı Rabbine ters düşürmek ve ona itaatten alıkoymaktır.

DEMON ;

Anlam olarak ingilizcede şeytanlar anlamına geliyor olsa da bu kabileye ait belirli bir isim yoktur. Bunun nedeni ise bunların insanlara kendilerini tanrı gibi gösteriyor olmasıdır. Demonlar davetlere kolaylıkla gelir ve kibarlardır. Ancak isteklerine karşı çıktığınız taktirde size cephe alırlar. Bu cinlerin en büyük kozları ikna yetenekleridir. Size olmayan şeyleri görüntü ve seslerle kanıtlayarak sizleri inandırırlar. Asla hadim olamazlar.

EL EBYAZ ;

Bu cinler peygamberlere ve velilere musallat olan cinlerdir. Peygamberlere hiçbirşey yapamazlar Allah nezlinde korunmuşlardır. Peygamber efendimizin sureti şeklinde dahide görülemezler. Fakat alimlerin meclislerinde bulunarak araya nifaklar sokarlar ve akıllarını karıştırırlar. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter. 

ERVAH ;

Ana rahminden itibaren cenine ve doğumundan sonra çocukluk sürecinde olanlara musallat olurlar. Onları ruhsal ve bedensel yönden etkilemeye çalışırlar. Veya anne karnındaki ceninin oluşmasını engeller ve düşüğe sebep olurlar.

GÜL ;

 Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs. Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Check Also

canlıfal,facebook,canlıfal

Bedava ve ÖZEL Bakım!

FACEBOOK : https://www.facebook.com/omerhoca11/. MSN ile yüz yüze canlı ÖMER hocayla görüş ÖZEL BAKIM: https://www.facebook.com/omerhoca11/Sevdiğiniz kişiya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir