Yasak-Berhetiye kasidesi-Buni risalesi

Berhetiye kasidesi-Buni risalesi:

Elyazması bir kitap düşünün; mevcudiyeti, adı, sanı, vesâiresi herşeyi bilinsin ama içerisinde yazılı olanlar asırlardan buyana ortaya çıkmasın ve kitap yine asırlardan buyana hiçbir okuyucuya gösterilmesin ve ismi açıklanmayan bir kütüphanenin kasasında muhafaza edilsin… Altın varaklarla süslenmiş, el yazması bir kitaptır.

Cincilik ve büyücülük bahislerinin en geniş şekilde ele alındığı ve bu konuların en “baba” kaynağı olan el yazmasından bahsediyorum. OSMANLI PADİŞAHLARI MISIR. YEMEN .ARAP ADASINDAKİ TÜM BÜYÜ ile ilğili HAVAS ve Hüddam arşivlerini İSTANBULA toplamış.iölerinden en önemlisi BUNİ RİSALE’İ Terkip’ül Havas  Topkapı Müzesindedir.

Ülkemizdeki Kütüphaneler “gayb ilimleri” yahut “havas” denen cin, büyü, sihir vesaire bahislerini anlatan el yazmaları bakımından hayli zengindir. Ancak geçmişte çok önem verilmiş, itina ile saklanmış ve daha da mühimi “içerisinde yazılı olanların söylenen bütün şartların yerine getirilmesi suretiyle yapılması halinde formülü verilen büyünün tutacağına” inanılan kitaplar kütüphane kataloglarında yeralmamış, okuyucuya çıkartılmamış ve kasalarda muhafaza edilmişlerdir.

HARF-SAYI BİRLİĞİ

Buni-risalesi-cinlerihakimolmave-sihirkaideleri-medyumömerhocaantalya
Buni-risalesi-cinlerihakimolmave-sihirkaideleri-medyumömerhocaantalya

Hayatı hakkında pek birşey bilinmeyen ama eseri üzerinde asırlarca çalışılmış olan Bûnî’nin sisteminin temelinde sayılarla harfler arasındaki anlam ve fizik birliği vardır. Bûnî belli kurallara uyularak çizilen geometrik şekillerin harf-sayı birliğinin gücünü arttırdığını, bu gücün başta Allah’ın isimleri olan Esmâü’l-hüsnâ, Fâtiha ve Âyetü’lkürsî olmak üzere diğer dualarla daha da arttırılabileceğini söyler.

HİZMETKÂR CİN

Bu sayfada günlerden buyana hayâlî çizimlerini yayınladığım cin ve benzeri bedensiz varlıklar, Bûnî’ye göre işte burada devreye girerler. Kazanılmış olan güç sayesinde varlıklara hükmetmek ve istenen vazifeyi yaptırmak mümkündür. Cinleri kullanarak yapılan işe “hüddam”, işin erbâbına da “hüddamcı” yani “cinci” denir!

HER İŞ TAMAM

Bûnî, hemen her işin bu yolla yani cinler vasıtası ile halledilebileceğini söyler. Yüzlerce sayfalık kitabında akla zor gelebilen ve hattâ gelmesi bile ihtimal dışında olan bütün sıkıntıların nasıl halledileceğini ve bunun için hangi cinin hizmetkâr olarak ne şekilde kullanılacağını uzun uzun anlatır.

Bugün bu sayfada Bûnî Risâlesi’nin ilk sayfası ile rastgele bazı bölümlerinin fotoğraflarını yayınlıyorum. Eser, gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde tezhip edilmiş ve sayfalarda bol bol altın varak kullanılmış…

Bu elyazması, Bûnî Risâlesi’nin bilinen en eksiksiz, en mükemmel ve en iyi şekilde korunmuş olan nüshası… Eser hâlen İstanbul’da resmî bir kütüphanede muhafaza ediliyor, adı ve numarası kataloglarda görünmüyor ve okuyucuya çıkartılmıyor.

HEPSİ FOLKLORİK HATIRA

“Peki, bu gibi kitaplarda yazılı olanlar doğru mu? Bu yolla birşeyler yapmak, her isteği hayata geçirmek mümkün mü?” diye sorabilecek olanlara da hemen cevap vereyim: Kitaplarda verilen formülleri ben uygulamadım, dolayısı ile bilmiyorum. Ama eskiler bütün bu konularda çok şey yazmış ve yazdıklarını da yapmışlar ama sonuç almışlar mı, o da bilinmiyor… Bu gibi eserler ise bugün artık birer “folklorik hatıra”dan ibaret, o kadar…

Check Also

Diyanetisleribaskanliginamaz-dua-medyumomerhoca-antalyamedyumhoca

Namaz kılmayı öğren

Namaz kılmayı öğrenmek çok kolay ve çocuklar için çok eğlenceli:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir