Cizre Medyumları

CİZRE MEDYUMLARI


CİZRE : Cizre ‘ medyumluk ‘ açısından fazla rağbet görmektedir. Burada gizli ilimlere , medyumlara olan inanış sebebi ile büyüler , tılsımlar , fallar fazlası ile yapılıp bakılmaktadır.
Cizre’de medyumların falınıza bakmak için herhangi belirlediği bir yer bulunmamaktadır. Yalnız başınıza olduğun her yerde medyumlar falınıza bakabilmektedir. Cizre’de en yaygın olan fal Tarot falıdır.

En eski ismi Kardu Rahipliği anlamına gelen “Kardu Gazarta” dir. Modern Kürt kelimesinin en eski yazılış biçimi Kardu dur.[2]Persler Gazarta ve Bazibda, Abbasiler onların Şehir Yöneticisi Omar olduğundan Djasirat-ibn ʿUmar (Cezire-i İbn-i Ömer) ve daha sonra Cizîra Botan ismi verilirdi. Akkoyun’lular Cizre’ye Ceziretuşşeref derlerdi. Cezire Arapça‘da “ada” anlamına gelir, çünkü Dicle nehri burada kıvrılır, bir su adası gibi bir alan oluşturur.

Cizre’de bulunan medyumlar bu yeteneklerini kendi soylarından almışlardır. Mutlaka hepsinin geçmişinden bir büyüğü zamanında bu gizli ilimlerle uğraşmıştır. Medyumluk onlar için saygın ve büyük bir meslektir.  Cizre’de medyum olan tüm bayanlar kapalıdır. Orada ki bir inanca göre , eğer medyum kadınsa ve açıksa ona fal baktırılmamaktadır.

MÖ 2000 yılından itibaren, BabilAraplarAsurlularMedlerPersler, Selevkos ve Sasanilerin; İslamiyetin bölgeye gelmesi ile beraber Emevi ve Abbasilerin hakimiyeti altında kalmıştır. 1096 yılında Büyük Selçuklular müteakiben emir ve şeyhliklerle idare edilen Cizre 1627 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine geçmiştir. Cizre beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul‘a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre’ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir. İslamiyet’in Cizre’ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır.

Cizre’nin tarihinde ve bulunan kaynaklarda oraların eskilerden günümüze medyumluğun yaygın olduğunu , medyumlara daha çok ve sık rastlandığı görülmektedir. Buradaki medyumlar geçimlerini hayvancılıkla sağlamaktalardı. Medyumlar genellikle evlerini kerpiçten yaparlar. Toprak alanlarda yaşamayı seven bu medyumlar , buradan enerji aldıklarına inanırlar.

Cizre tarihi bir yerleşim olması ve kültür turizmine yönelik zenginlik arzetmesine rağmen özellikle güvenlik kaygısı ve eksik tanıtım nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin rotalarının dışında kalmıştır. Kente yönelik ilk tur programı yalnızca 2014 yılında hazırlanmış ve ilk organize turistik ziyaret yine aynı yıl içerisinde Nükhet Everi tarafından gerçekleştirilmiştir. Cizre’de gezilebilecek başlıca tarihi eserler şunlardır.

Cizre Medyumları , Medyum Ömer Hoca , En Deneyimli Medyumlar , En Etkili Medyumlar , Cizre Fallar .

Check Also

medyumomer-vefkler,bedava,fal

Medyum Ömer Özel çalışmalar hk.

Kısa Öz anlatım : İki Yol var biri Paralı Biride Bedava Bedava RUKYE Tutma ihtimali …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir